Karriär > framtid

Lisa Gunnarsson från LinkedIn svarar på frågor om framtidens arbetsmarknad

Lisa Gunnarsson

Hur ser egentligen arbetsmarknaden ut idag jämfört med för säg 10-20 år sedan? Inom vilka branscher ökar konkurrensen? Samt vart är efterfrågan som störst? Lisa Gunnarsson svarar på frågor inom arbetsmarknaden.

Av: Redaktionen
Lästid: 5 minuter
19 Sep 2017

Affärsnätverket LinkedIn jobbar kontinuerligt med att ta fram statistik och data på den svenska arbetsmarknaden och kartlägger med jämna mellanrum trender på den. Tidigare i höstas gick de ut med att de färdigheter som flest arbetsgivare söker är kompetenser inom tech.

Lisa Gunnarsson, Nordenchef på LinkedIn, svarar på frågor om den framtida arbetsmarknaden och vad LinkedIns rapporter visar.

Hur ser egentligen arbetsmarknaden ut idag jämfört med den för 10-20 år sedan?

– De kunskaper som är attraktiva idag fanns knappt som begrepp för bara 10 år sen. SEO, Digital Campaign Manager och nya programmeringsfärdigheter för att bara nämna några. För att hänga med måste du lära dig nya saker kontinuerligt idag. Förr räckte det med en högskoleutbildning och i bästa fall en MBA senare i livet. Nu krävs kontinuerligt lärande för att behålla attraktivitet och relevans på marknaden. Och folk är benägna att byta jobb - i vår senaste analys av Stockholm såg vi att ca 10 procent av LinkedIn- medlemmarna i området bytte företag under förra året, säger Lisa Gunnarsson.
Att Lisa kan säga detta beror på att ca 51.000 medlemmar i Stockholm, av cirka 490.000 totalt som har Stockholm som ort i sin profil, faktiskt gått in och uppdaterat profilen med en ny arbetsgivare. Den typen av data och information är i princip unik från LinkedIn och eftersom profilerna uppdateras löpande blir resultatet i princip i realtid. Det gör att man med LinkedIns siffror ser en ögonblicksbild av arbetsmarknaden som är svår att få till med vanliga marknadsundersökningar. Något som förstärks av det faktum att man idag har 2,7 miljoner medlemmar på LinkedIn, bara i Sverige. Antalet medlemmar fortsätter också konstant att öka. Gruppen studenter står globalt för en av de snabbast växande grupperna på nätverket.

I oktober gick LinkedIn ut med de färdigheter som flest arbetsgivare söker efter i Sverige. De titlar (på engelska) som eftersöks mest i Sverige är just nu:

 1. Statistical Analysis and Data Mining
 2. SEO/SEM Marketing
 3. Electronic and Electrical Engineering
 4. Urban Planning and Design
 5. Marketing Campaign Management
 6. Middleware and Integration Software
 7. Automotive Services, Parts and Design
 8. Mobile Development
 9. Software Revision Control Systems
 10. Software QA and User Testing

– Det är ett fortsatt starkt fokus på tech-relaterade kompetenser och det efterfrågas en hel del kompetens inom exempelvis elektronik, ingenjörer och stadsplanering. Nyare titlar som SEO och SEM, alltså digital marketing av olika slag, har snabbt kommit upp som en av de mest eftertraktade kompetenserna, säger Lisa Gunnarsson.

– Tittar man bakåt på statistiken är detta en trend som lär hålla i sig ett tag till. Väljer man teknikorienterade yrken av något slag har man goda förutsättningar att få jobb snabbt. Detta stärks också av andra källor, exempelvis påpekas det återkommande i Stockholm Handelskammares rapporter att det råder brist på kompetent personal just inom data-relaterade yrken. Och samma sak ser man ofta påpekas på Europa-nivå.

GRUNDEN FÖR ALL DIGITAL UTVECKLING
En av orsakerna till att just tech-orienterade yrken växer konstant är förstås den pågående digitaliseringen av många företag. Många företag är mitt inne i en transformation där de måste ändra sina affärsmodeller, mål och strategier för att möta kunderna på det sätt som de vill konsumera framöver.

DEN PERFEKTA PROFILEN

 1. Håll den uppdaterad. Och glöm inte att uppdatera bilden också!
 2. Uppdatera även med alla online-kurser och andra typer av vidareutbildning du gör. Stort som smått får plats, bara det är relevant för dina kunskaper.
 3. Aktivera ditt nätverk. Bygg ut och underhåll dina kontakter. I lagom dos. Ett stort nätverk är alltid en fördel, men ett som verkligen vet vem du är och bryr sig om dig är ännu viktigare.
 4. Glöm inte att summera vem du är och vad du verkligen står för. En profil utan summering försvinner direkt i mängden.
 5. Skriv jobbtitlar så generiskt som möjligt. Specificera under titeln vad du gjort och inte minst vilka resultat du uppnådde

Vilka kompetenser kommer vara de mest eftertraktade framöver?

– Arbetsmarknaden är ju snabbrörlig idag, men inom överskådlig tid lär det behövas allt mer kompetens inom implementation av olika slag. SEO, SEM, dataanalys och statistik är också områden som lär vara bra att behärska. Den optimala kandidaten lägger ett pussel av dessa kunskaper för att möta behoven på ett optimalt sätt, säger Lisa Gunnarsson.

Vad bör man studera för att öka chanserna att bli anställd efter sin examen?

– Tech-orienterade yrken toppar listorna såväl i Sverige som globalt, så har man talang och intresse är det absolut dit man bör söka sig. Sedan ser vi också ett enormt behov inom vården och skolan och den trenden lär knappast minska de kommande åren, fortsätter Lisa.

En annan trend man kan se i LinkedIn’s statistik är att småföretagandet fortsätter att öka. De större bolagen krymper och de små växer och blir framförallt fler. – Vi kan se att idag arbetar 47 procent på storföretagen medan små- och medelstora företag står för 54 procent. Globalt sticker vi ut lite här genom att inte vara lika tungt fokuserade på storföretag som andra länder, säger Lisa.

Vilka branscher respektive jobbfunktioner är det som ökar eller minskar?

– Det ökar inom branschen arkitektur och ingenjörer, mjukvaruteknologi och alla typer av tjänster, hälsa, och inom finansiella tjänster. Det minskar inom branscherna för telekom, olja och energi och faktisk även på techsidan men då bara när det gäller hårdvara, säger Lisa.

Utvecklingen pekar starkt åt att vi, som i USA, går mot en ”GIG ekonomi”, förklarar Lisa.

– Arbetsmarknaden förändras. Allt fler blir frilans och arbetar med tillfälliga projekt istället för att ta fasta anställningar. Vi går snabbt mot att det på allvar blir arbetstagarens och inte arbetsgivarens marknad, fortsätter Lisa.

Hur attraherar, matchar och utvecklar du kompetens

i företaget framöver, när gig-ekonomin fått ännu större genomslag?

– För arbetsgivaren handlar det om att visa att man är en attraktiv nog arbetsplats för att arbetstagaren ska välja just dem. Är det arbetstagarens marknad gäller det att vara tydlig i vad man erbjuder och vilket engagemang man visar gentemot sina anställda, eller frilansare för den delen. Och man måste aktivt leta upp sin personal i allt större utsträckning, förklarar Lisa . – För arbetstagaren handlar det om att göra sig sökbar. Att visa tydligt vad man kan och vad man vill. Det handlar inte bara om ett strikt CV, utan snarare om att visa att man är engagerad och personlig i sin yrkesutövning. Ett måste är att uppdatera sin profil, att sammanfatta och presentera vem man faktiskt är.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla