cady
Karriär > motivation

Tips inför anställningsintervjun samt 16 vanliga intervjufrågor

Hur man förbereder sig inför en anställningsintervju och vanliga intervjufrågor
Av: Bobo Tiger
Lästid: 10 minuter
20 Jul 2022

Den här artikeln kommer att hjälpa och göra dig välförberedd inför en anställningsintervju. Vi kommer förklara de olika stegen man bör gå igenom inför en anställningsintervju, samt presentera 16 vanliga intervjufrågor med tips på bra svar.

Vad du behöver läsa på innan arbetsintervjun

Det första du bör göra inför en jobbintervju är att se till att du är förberedd för frågor som kan dyka upp. Du har endast en möjlighet att ge ett bra första intryck och dina chanser för att göra det kommer öka om du är väl påläst. En annan fördel är att du kommer utstråla större självsäkerhet. Oftast finns en jobbannons för tjänsten du ska bli intervjuad för, vilken du bör läsa och bekanta dig med väl. Försök att urskilja vad för egenskaper arbetsgivaren söker hos en kandidat för tjänsten. Är det någon egenskap eller kunskap som du redan besitter? Tänk efter om det finns situationer där du tidigare uppvisat någon av de egenskaperna eller kunskaperna, och förbered dig att beskriva dessa genom konkreta exempel. Det behöver inte vara exempel från arbetslivet, utan kan vara från dina studier eller annat. Ifall du inte hittar någon jobbannons bör du läsa på om arbetsgivaren. Detta för att försöka se vad för slags personer de vill attrahera. Försök gärna att utforma och förbereda några frågor om arbetsgivaren och tjänsten. Detta visar att du är intresserad och att du har läst på om arbetsgivaren.

Läs mer: Vill du imponera på arbetsintervjun? Ställ dessa frågor till rekryteraren!

Hur du förbereder dig inför arbetsintervjun

Anteckna namnet och numret till personen du ska träffa, då du vid behov kan behöva kontakta personen. Planera din resa till intervjun och se till att vara i god tid! Att transportmedel är sena inträffar och planera gärna att du kommer i tid även ifall ditt transportmedel skulle vara sen eller att du missar det.

Vanliga intervjufrågor

Vad för tjänst du söker och hos vilken arbetsgivare är två faktorer som kan avgöra vilka intervjufrågor du får. Nedan har vi listat flera vanliga intervjufrågor, i den ordning de mest troligen kommer att ställas till dig under en anställningsintervju. Varav flera av dessa kommer troligen ställas till dig, som vi här hjälper dig med att förbereda svar för.

1. Har du hört talas om oss tidigare? Vad vet du om oss?

Vissa intervjuare ställer denna fråga till dig först, för att sedan själva fylla i med mer information efter att du har svarat. Medan andra väljer mer att själva presentera sitt företag från början. Under en intervju är det viktigt att utmärka sig själv och försöka se till att bli ihågkommen för något positivt. Att bara ha memorerat några centrala faktan om arbetsgivaren som du presenterar brukar inte göra susen. Försök istället hitta något viktigt om arbetsgivaren du tycker är intressant vilket du berättar. Visa att du förstår företagets affärsidé och vad de vill stå för.

2. Berätta lite om dig själv

Här ska du på kort tid berätta om dig själv och ditt liv. Presentera sådana saker som hänt under de senaste åren i ditt liv som går att koppla till just vad som söks för tjänsten. Här kan du förslagsvis berätta om större val och beslut du fattat på senaste tid, helst sådana kopplat till studier och karriär. Intervjuaren försöker med denna fråga skapa sig en bild av dig och se vad du väljer att berätta om. Ifall du är osäker försök att undvika att ta till humor då en skicklig rekryterare ofta tolkar det som oseriöst.

3. Hur är du som person?

Här kan du förklara hur du fattat och kommit fram till vissa beslut, samt hur du har löst de problem du stött på. Presentera gärna konkreta exempel som du varit med om. Visa rekryteraren här vad för saker du kan tillföra för dennes företag.

4. Varför sökte du just denna tjänst?

Här är det viktigt att du förmedlar ett övertygande svar. Du ska visa att, och varför, du tycker arbetsuppgifterna för tjänsten är intressanta. Ge gärna också konkreta exemplen - från studier eller tidigare erfarenheter. Gärna exempel som dina intressen grundar sig i. Förklara varför du lockas av tjänsten och arbetsgivaren.

4. Vad för styrkor har du?

Här gäller det att framhäva de styrkor som kan relateras till tjänsten. Självklart kan du även lyfta fram andra styrkor du har. Ge dina presenterade styrkor ett bättre djup genom att ge konkreta exempel på när du använt dessa och hur de har hjälpt dig i livet.

6. Har du några svagheter eller saker du kan förbättra?

Alla har vi någon svaghet eller något vi kan förbättra. Att inte nämna eller komma på någon svaghet visar på att du inte känner dig tillräckligt väl. Rekryteraren försöker få fram hur väl du känner dig själv med frågan, och inte att sätta dit dig. Ifall du har svårt att komma på en svaghet lär det finnas vissa egenskaper du besitter som kan vara positiva i några situationer, och negativa i andra. Det viktigaste är att du förklarar för intervjuaren att du försöker utvecklas som person och då ge konkreta exempel på vad du försöker förbättra och varför.

7. Hur kommer det sig att du valde den utbildning du gjort?

Här får du förklara hur det kommer sig att du valde att läsa den utbildningen du har läst, eller läser. Vad tycker du var särskilt intressant med den? Försök presentera vad för viktiga saker du har lärt dig under utbildningen. Ifall det har varit några moment som varit svåra eller roliga får du gärna beskriva dessa och varför du tycker så, samt hur du har utvecklats av momenten.

8. Vad har du tidigare arbetat med och vilka erfarenheter har du som är relevanta för denna tjänst?

Presentera de erfarenheter du har som är relevanta för vad som söks för tjänsten. Fokusera på dina kunskaper du har som du tror intervjuaren söker. Ge gärna konkreta exempel på de kunskaper och erfarenheter du har och hur du lyckats få dessa. Ha bra koll på ditt cv också då du kan komma att få frågor om detta. Exempel inkluderar varför du bytte jobb vid ett tillfälle eller om det finns en lucka i ditt cv vad det då beror på.

9. Arbetar du helst ensam eller i grupp?

Intervjuaren försöker här skapa sig en bild om ifall du arbetar bättre enskilt eller i grupp. Ifall du är bekväm med att arbeta på båda sätt förklara det. Tänk ut vad du anser vara de olika för- och nackdelarna med respektive arbetssätt och i vilka situationer du föredrar det ena framför det andra.

10. Vad för roll brukar du ta i en grupp?

Ofta vill intervjuaren få en bild av vad för roll du brukar ta vid arbeten i grupp och hur du samarbetar med andra. Frågor du kan ställa dig själv är exempelvis: Gillar jag att vara chef och ha mycket ansvar eller inte? Är jag en ledare och ger direktiv eller den som inväntar sådana från andra personer? Då båda typerna behövs i en organisation bör du vara uppriktig och förklara hur du brukar agera i grupper. Samtidigt som du framhäver vad du kan bidra med.

11. Hur hanterar du stress?

Det finns olika typer av stress. Där ett exempel kan vara en lite mer positiv som exempelvis då en närmande deadline gör att man blir stressad, men känner att man har kontroll på läget och kommer klara av det. Sedan finns det mer negativ stress som när man exempelvis känner att man aldrig kommer kunna hinna bli klar med allt i tid. Ge gärna ett konkret exempel på en mer positiv stress du varit med om och hur du upplevde samt hanterade det.

12. Vad kan du bidra med och varför ska vi välja just dig?

Utgå från vad det stod i jobbannonsen att arbetsgivaren sökte och koppla ihop hur du med dina erfarenheter och kunskaper är rätt person för tjänsten. Här kan du nämna flera saker om dig själv som gör att du passar för tjänsten. Ge konkreta exempel angående varför du anser dig själv vara den rätte för tjänsten.

13. Vad har du för framtidsplaner? Vart ser du dig själv om fem år?

Självklart kan det vara svårt att veta både vart man vill vara om fem år och vart man kommer vara då. Men här kan du dela med dig av dina planer, drömmar och ambitioner. Intervjuaren vill se ifall denna tjänst är relevant för dig och dina framtidsplaner samt ambitioner.

14. Vad har du för löneanspråk?

Ibland kan en intervjuare förklara vad lönen är för tjänsten för att sedan fråga dig vad du anser angående det. Ifall du inte är bekväm med att uppge något kan du be intervjuaren att gärna berätta lite mer om tjänsten först. Skulle intervjuaren vilja ha ett konkret svar måste du ha förberett ett sådant. Du kan här söka efter det yrket du intervjuas för och klicka “läs mer” för att då få fram information om lön för yrket. Annars har SCB lönestatistik som du finner här.

15. Är det något du vill fråga oss?

Även om du har läst på om företaget och tjänsten innan intervjun, bör du ändå förbereda att ställa minst en genomtänkt och djupgående fråga. Detta för att undvika att ge ett ointresserat och passivt intryck. Det kan exempelvis vara: Hur skulle en typisk arbetsvecka se ut? Finns det en arbetsbeskrivning? Finns det några förmåner eller utvecklingsmöjligheter för arbetare som sköter sig väl? Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

16. Är det något du vill tillägga?

Förhoppningsvis har intervjuaren en klar bild om dig som är positiv. Men ifall det är något du kommer på att du inte har lyckats framföra ännu, eller om det är något du vill framhäva, har du din chans nu.

Vad man ska ha på sig och ha med sig till arbetsintervjun

Vi gillar andra som liknar oss. Att försöka klä sig som du tror att de flesta klär sig dit du ska på intervju är ett tips. Ha gärna på dig kläder som är rena, du är bekväm i och som sitter bra. Att behöva sitta och rätta till sina kläder under intervjun stör din koncentration. Olika klädesplagg utstrålar olika bilder av den som bär det. Tänk på vilka egenskaper de söker för denna tjänst och klä dig därefter. Var också hellre överklädd än underklädd.

Ha gärna med dig papper och penna där du redan har viktiga saker antecknade som du då inte kommer glömma att nämna eller fråga om under intervjun. Utskrivna exemplar av ditt personliga brev och cv bör du ta med dig. Vilka du kan lägga framför dig under intervjun. Detta visar att du är organiserad, och ifall någon där inte skulle ha ditt cv och personliga brev kan du då ge dessa till personen. Andra handlingar som referenser eller intyg är också bra att ha med sig och ha nära till hands under intervjun.

Vad man bör tänka på och göra under arbetsintervjun

Intervjun är inte endast den tid du sitter med någon som intervjuar dig. Utan intervjun börjar när du får någon slags kontakt med arbetsgivaren. Glöm inte att stänga av din mobil, och allt annat som kan störa dig. Att vara nervös vid en intervju är inget farligt och ett tips är att försöka tänka igenom en sekund innan du svarar på frågorna. Det är inget fel heller med om att be få någon minut att tänka över frågan.

Tänk på att ha ett bestämt handslag och se personen i ögonen. Att klä sig väl är viktigt men glöm inte att ditt kroppsspråk och icke verbala kommunikation är viktig det med. Pilla inte med saker i onödan, och tänk på att hålla ryggen upprätt. Håll ögonkontakt med personen som talar, eller med andra när du talar. Lyssna väl och var uppmärksam. Visa att du uppmärksammar alla i rummet och inte bara personen som ställde frågan.

Saker man bör göra efter arbetsintervjun

Gå igenom intervjun och ta fram vad du kan lära dig från den - för att kunna prestera bättre vid en framtida intervju. Hur tyckte du intervjun gick och vilka frågor fick du samt ställde själv? Var det något som kändes mindre bra eller väldigt bra under intervjun, och hur tror du att det kommer sig? Ifall du var osäker hur du skulle svara på en fråga bör du fundera hur du kan svara på den framöver. Rekryteringsprocesser kan bli försenade, och hur lång tid det tar innan du får återkoppling varierar. Fråga gärna rekryteraren vid intervjun när du kommer få besked. Ifall du sedan inte har fått något svar från rekryteraren vid avstämd tid kan du ringa den. Om du tyvärr inte fick jobbet kan du ändå be om en förklaring angående vad de tyckte du saknade. Detta kan du då jobba på och utveckla för att se till att det inte hindrar dig i framtiden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla