cady
Nöje > livsstil

Här finns jobben 2026

Jobb 2026

De hetaste yrkena framöver finns inom vården. Det visar Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos.

Det kommer även att vara stor efterfrågan på snickare, systemutvecklare, lärare och ingenjörer. För dem som avslutar gymnasie- eller högskoleutbildning är jobbchanserna alltså överlag goda.

Vi tittade på Arbetsförmedlingens uppdaterade prognos för cirka 180 yrken fram till 2026. Den visar framtidsutsikterna på ett och fem års sikt. De hetaste yrkena där det är minst konkurrens om jobben finns inom vården som barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Även civilingenjörer, it-specialister, snickare och elektriker är exempel på yrken som har en fortsatt god arbetsmarknad. De är yrken som på olika sätt har påverkats av pandemin och restriktionerna men efterfrågan kommer även fortsättningsvis vara stor inom dessa.

Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utbildning allt viktigare

Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav. Utöver det söks ofta krav på antingen en yrkes- eller högskoleutbildning. Större konkurrens om jobben väntas i yrken inom försäljning, inköp och marknadsföring, ekonomi och administration samt kultur medan variationen kommer vara stor inom hotell och restaurang, socialt arbete och transport.

– Det kommer fortsatt att finnas jobb som inte kräver gymnasieutbildning men de är överrepresenterade bland yrkena där konkurrensen om jobben bedöms bli större, säger Ingrid Viklund Ros.

I Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens hemsida kan du själv undersöka framtidsutsikterna för olika yrken.*

På nästa sida listas exempel på yrken där det förväntas vara stora eller mycket stora möjligheter att få jobb.

Bäst jobb- och karriärchans 2026

Trots en ökad arbetslöshet och osäkerhet under pandemin, ser framtiden ljus ut för flertalet akademiker. Att utbilda sig har historiskt alltid varit den säkraste vägen att undvika arbetslöshet. De flesta som börjar läsa en högskoleutbildning nu kommer att ha goda chanser att få jobb efter examen. Bara ett fåtal yrkesgrupper kommer ha svårt att få jobb om fem år, exempelvis beteendevetare och hälsovetare.

Bäst jobbchanser har de som kan tänka sig en karriär inom offentlig sektor. Bibliotekarier, psykologer och biomedicinska analytiker kommer ha lätt att få jobb efter avslutad utbildning. För biblioteken väntas stora pensionsavgångar, och behovet av psykologer och biomedicinska analytiker har ökat inte minst som en följd av pandemin. Att det råder liten konkurrens om jobben behöver dock inte enbart vara något positivt, då en orsak kan vara lågt löneläge och/eller tuffa arbetsvillkor.

Urval av yrken som kräver högskoleutbildning, 2026

 • Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Läkare
 • Barnmorskor
 • Specialistsjuksköterskor
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Tandläkare
 • Lärare
 • Förskollärare
 • Civilingenjörer

Urval av yrken som kräver gymnasieutbildning, 2026

 • Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
 • Personliga assistenter
 • Undersköterskor
 • Målare
 • Elektriker
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Träarbetare och snickare
 • Kockar och kallskänkor
 • Svetsare och gasskärare
 • Buss- och spårvagnsförare

Läs även:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Läs vårt onlinemagasin

Du kanske även skulle gilla