cady
Studera > studentliv

Vad betyder att blanka tentan? - Vi förklarar

Allt du behöver veta angående att blanka en tenta

Hur gör man när man blankar en tenta? Vi beskriver och förklarar betydelsen av att blanka en tenta. Vi går även igenom vad för möjligheter, samt positiva och negativa aspekter det finns relaterat till att blanka en tenta.

Av: Bobo Tiger
Lästid: 6 minuter
16 Mar 2017

Att antingen blanka en tenta, eller inte, är ett val som många baserar på vad för slags krav och mål de har angående vilket betyg de vill uppnå. För majoriteten av alla som skrivit en tenta som de fått ett godkänt betyg i finns inte möjligheten att förbättra det betyget genom att skriva tentan igen. För några finns däremot den möjligheten, och det är främst för studenter som läser vid teknologiska högskolor. Fenomenet brukar kallas “plussning” och innebär att man kan plussa, och höja, sitt redan godkända betyg på en tentamen. Detta tas upp och beskrivs mer utförligt senare i inlägget.

Hur man blankar en tenta

Ifall du skrivit en tenta men inte vill att den skall rättas är du själv ansvarig för att se till att det tydligt framgår. Vilket man bäst gör genom att så kallat blanka tentan. Detta görs genom att tydligt märka tentamens försättsblad med ordet “BLANK”. Försättsbladet måste man ta av från resterande tentamen, vilket man måste ha antecknat sitt namn och personnummer på innan man lämnar in. Skulle du ha fyllt i några svar på tentan ska du inte lämna in dessa om du vill blanka tentan. För om dessa lämnas in rättas tentan och betygssätts.

Du kanske känner att dina svar inte kommer lyckas generera den summa poäng som behövs för att uppnå ett godkänt betyg på tentan, och att du då utan att blanka tentan kan lämna in den utan att riskera något. Detta är en onödig risk du utsätter dig för ifall ditt mål är att få ett högre betyg. Jag har vänner som varit med om just detta, där tentamensansvarig i efterhand tagit bort frågor eller ändrat något relaterat till poängen på tentamen. Vilket resulterat i att de fått ett av de lägre godkända betygen.

Regler angående omtentamen

Det är tänkt att du i princip ska få så många försök som du behöver för att examinera en kurs. Däremot kan högskolorna välja att begränsa antalet tillfällen för examinationer i särskilda kurser ifall det exempelvis skulle vara väldigt kostsamt att erbjuda många sådana tillfällen. Denna begränsning måste i sådana fall framgå i kursplanen. Färre än fem stycken tillfällen för omtentamen får inte högskolor erbjuda angående examinationer i form av prov. Vid andra moment som praktik, och liknande, ska man minst få två tillfällen för omprövning. En sak man bör uppmärksamma ifall man tänkt skriva en omtenta är att kursen kan ha förändrats. Du kan alltså behöva skaffa, och läsa, annan litteratur för en omtenta vid ett senare tillfälle.

Plussning av betyg

Plussning innebär att en student ges möjligheten att kunna förbättra sitt betyg på en tentamen de redan blivit godkända på. Vanligtvis finns endast möjlighet att plussa salstentamen. En examinator kan däremot välja att erbjuda den möjligheten även för andra examinationsmoment. För de kurser som ingår i en redan utfärdad examen finns det ingen möjlighet till plussning.

För plussning av betyg skiljer det sig en hel del mellan olika högskolor, utbildningar och kurser. Vad som gäller för just dig kan du ofta finna i de tentamensregler som gäller för din utbildning. Om du väljer att skriva om en tenta i syfte att försöka plussa ditt betyg är det endast just det du kan göra. Det är ditt bästa kursbetyg som räknas, och ditt betyg kan alltså inte ändras till ett sämre om du får ett sådant vid ett senare tillfälle. Antalet platser för personer som vill plussa brukar även vara begränsat. Det finns ingen garanti att du erbjuds möjligheten att kunna försöka plussa vid varje tillfälle en tenta i den kursen ges. För kurser där plussning inte är möjligt ska detta framgå vid kursstart på kurshemsidan.

Viktiga saker att tänka på angående att blanka en tenta

Ibland kanske man inte lyckas plugga väl inför en tenta, eller så har man otur och de frågor som kommer är sådana man inte kan väl. Att då kunna blanka en tenta anses ofta positivt. Däremot är det några saker du bör tänka över innan du blankar en tenta. Det tentamenstillfälle som ges för dig att skriva den tentan nästa gång brukar tidsmässigt ligga nära det första tentamenstillfället i nästa kurs. Du kan alltså behöva plugga väldigt mycket den tiden då. Ifall du skriver omtenta och bara lyckas plugga lite för den andra tentan kanske du väljer att istället blanka den. Varvid en ond cirkel då börjar ta form.

Om du istället inte skulle vilja skriva omtenta vid det tillfället kommer du ha en tenta som ligger och släpar. För vissa är det inget problem, men för andra kan det vara psykiskt jobbigt att veta att man har kvar oavslutade saker. Så kallade uppsamlingstillfällen för tentor brukar ges, men dessa är oftast omkring mitten av augusti. Att sätta sig och börja plugga under sommaren är något du själv får fråga dig om du vill, och har möjlighet till. Visserligen kan det vara så att du är mer upptagen under terminen, och känner att du har mer tid att plugga inför en tenta under sommaren. Att blanka en tenta under terminen, för att kunna skriva den under sommaren kan då vara ett bra alternativ.

Det bör inte heller glömmas att CSN har vissa krav angående avklarade studier. Där det vanligtvis gäller att man vid heltidsstudier ska ha klarat av minst 75 procent av vad man studerat. Där det är antalet högskolepoäng det baseras på, och inte antalet kurser. Även om du bara har missat, eller valt att blanka, en tenta kan det få vissa påföljder om den tentan omfattar många högskolepoäng. Du kan läsa mer om reglerna som CSN har angående studieresultat här.

Fördelen med att blanka en tenta, jämfört med att inte ens gå dit och ta en titt på den, är främst att du får en bättre förståelse för vad examinatorn vill att du ska kunna i kursen. Du kan även efter tentan enklare diskutera med andra som skrev den, vilket kan ge dig insikter och kunskaper relaterat till tentan.

När man går till en tenta kan man då även känna efter hur pass bra, eller dåligt, frågorna på den passar en. Då kan man göra en uppskattning för hur stor man tror chansen är att det vid ett senare tentamenstillfälle kan komma frågor som passar en bättre. Vissa personer har även svårt att bemöta motgångar och nederlag. Ifall man blankar en tenta kan man inte få tillbaka en tenta som är underkänd för att man inte lyckats samla ihop de poäng som krävs för godkänt, vilket kan föredras av vissa.

MEST LÄST

5 tips att tänka på inför opponeringen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Starta en diskussion på Facebook eller kommentera!

Du kanske även skulle gilla